English   German       Portuguese     
om oss | oppdateringer | site map | diskusjonsgruppe | kontakt                                      Alle linker åpnes i et nytt vindu

Denne websiden diskuterer overflødige, utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende psykiatriske diagnoser i den internasjonale sykdomsklassifiseringen ICD, publisert av Verdens helseorganisasjon, WHO. Målet er å avskaffe Fetisjisme (F65.0), Fetisjistisk Transvestisme (F65.1) og Sadomasochisme (F65.5) som diagnoser. Selv om Diagnoseutvalget samarbeider nært med amerikanske diagnosekritiske fagmiljøer, er det ikke vårt mål å endre det amerikanske diagnosesystemet DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders utgitt av den amerikanske psykiaterforeningen APA.

Menneskerettigheter Fagartikler

Revise F65 støtter Oslo Fetish Weekend.
(Revise F65 har problemer med å oppdatere våre nettsider. beklager dette).

BDSM på 5 minutter
Kort og godt om bdsm. Kortfattet informasjon for presse og andre interesserte med linker til sentrale artikler [LES MER]

BDSM og media
Hvordan fremstilles bdsm i media i Norge anno 2012. Svein Skeid oppsummerer eget materiale og kommer med råd om mediehåndtering [LES MER]

Kinkseksjonen i paraden under Skeive dager 2012
35 fetisjister og bdsm-ere deltok i årets kinkseksjon blant annet med krav om at fetisj- og bdsm-orientering må inkluderes i ny lov om diskrimineringsvern [LES MER]

Informasjonshefte om BDSM
SMil Norge har publisert en informasjonsbrosjyre om bdsm med støtte fra Helsedirektoratet. Heftet "BDSM - Berikende samspill" er på 48 A5-sider, og inneholder informasjon om sikkerhet og helse og avliver gjengse myter om bdsm. [LES MER]

Kvinnegruppa Wish
Kvinnegruppa Wish har fått ny nettside. Klikk HER!

Kinkseksjonen i paraden under Skeive dager i Oslo
Fetisjister og bdsm-ere feiret 25. juni 2011 at hele Norden nå har avskaffet sykdomsdiagnosene [LES MER].

Offentlig støtte til SMil-Norge
For første gang i historien mottar SMil-Norge økonomisk støtte til sitt informasjonsarbeid [LES MER].

Heder til Diagnoseutvalget
Lederen for Diagnoseutvalget Revise F65 Svein Skeid er inne på Gaysirs Homotoppen 2011 [LES MER]

Folsom Europe 2010
Se bildene fra Folsom Europe Street Fair 4. September 2010 [SE BILDENE].

Norge feirer friskmeldingen av sm-ere og fetisjister
Bilder fra paraden under Skeive dager i Oslo 26. juni 2010 [LES TEKST OG SE BILDER].

Transkjønnet IML-vinner bryter barrierer og skaper historie
Tyler McCormick (bildet), Mr. Rio Grande Leather fra New Mexico, ble kåret til International Mr. Leather i Chicago 30. mai 2010. McCormick, som er en kvinne til mann transkjønnet person, bruker rullestol og vant over 50 andre deltagere fra USA og hele verden [LES SAKEN OG SE VIDEO].

Årsrapport 2009
Det er med stolthet og glede vi presenterer Diagnoseutvalgets årsrapport for 2009 (og første kvartal 2010). Les hvordan det gikk da Helsedirektoratet fjernet diagnosene på SM og fetisjisme 1. februar 2010. Se mediadekningen i presse, radio og tv landet rundt [LES MER].

24.2.2010: KITH oppdaterer norsk ICD-10
Etter vedtak av Helsedirektøren 1.2.2010, fjernet kompetansesenteret KITH 24.2.2010 transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra den elektroniske versjonen av sykdomslista ICD-10 i Norge [LES MER].

Helsedirektoratet friskmelder seksuelle minoriteter
Norge feirer at SM og fetisjisme er tatt ut av den norske diagnoselisten fra 1. februar 2010 [LES MER]

Historikk: Fra samfunnsfiende til friskmeldt
Les om de store holdningsendringene som har skjedd fra norske helseautoriteters side i løpet av de 15 årene som Diagnoseutvalget har drevet informasjonsarbeid [LES MER]

Forslag om tre års fengsel
Privat SM-porno forbudt i Storbritannia

Britiske myndigheter foreslår tre års fengselsstraff for folk som laster ned bdsm-bilder fra internett. [LES MER]

SM og vold
Hva er egentlig forskjellen på SM og vold? [LES MER].

Historiske SM-personer
Diagnoseutvalgets leder Svein Skeid har samlet et knippe nålevende og historiske personer med bdsm og fetisj-preferanse / legning [LES MER].

SM - myter og fakta
Argumentsamling etter SM-debatten på Gaysir og bdsm-lesbe-møtet på SinPecado 27.10.05. [LES MER]

Diskriminering av sm-ere og fetisjister

Parafili-diagnosene til Verdens Helseorganisasjon er ofte direkte eller indirekte årsak til vold og diskriminering overfor fetisj/sm-gruppen. [LES MER]

SM ingen sykdom i Danmark
Som første EU-land, har Danmark avskaffet sadomasochisme som sydom fra sin nasjonale oversettelse av ICD - den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer. [LES MER]

SM-bevegelsens historie. Oversikt ved Svein Skeid [LES MER]

Bdsm/fetisj og homobevegelsen 1886-2005 [LES MER]

Sikker, sunn og samtykkende: Et moral-etisk verdigrunnlag [LES MER]

Homo ærespris 2003 til Svein Skeid [LES MER]

USA: Feminister fjerner fordømmelsen av SM [LES MER]

Norsk innsats i den britiske Spanner-saken [LES MER]

ILGA Europa vil fjerne SM/fetisj-diagnoser [LES MER]

Diskriminering på grunnlag av seksuell fetisj- og SM-orientering
Forslag til ny lov om diskrimineringsvern for seksuelle minoriteter overlevert statsråd Lysbakken 11.10.2011 [LES MER]

Fordommer forkledt som vitenskap
Diagnoseutvalgets litteraturgjennomgang viser at du har all grunn til å være stolt og bdsm-er. Diagnosen "sadomasochisme", som nå er fjernet i de nordiske landene, bygget på forutinntatte holdninger forkledt som vitenskap [LES MER].

"VERKEN BEHANDLING, STATISTIKK ELLER FORSKNING TAR SKADE AV AT DIAGNOSENE FORSVINNER":
Finland slutter seg til nordisk seksualreform
Finland er det fjerde landet i verden som fullstendig avskaffer fetisj- og sm-diagnoser basert på den norske Revise F65-modellen. Presset mot WHO øker [LES MER]

SM kan gjøre forholdet ditt bedre
Ikke mer sykelighet blant bdsm-ere [LES HELE STUDIEN HER]

Heteronormative verdier:
Mens Norge, Sverige og Danmark friskmelder bdsm-ere, sliter USA og Storbritannia med mediahets og kriminalisering [READ MORE].

Faglig grunnlag for å fjerne norske fetisj- og sm-diagnoser
Notat til Helsedirektoratet fra Revise F65 [LES MER]

Norsk bidrag i amerikansk homotidsskrift

31. Mai 2006 ble et dobbeltnummer om SM i tidsskriftet the Journal of homosexuality publisert på forlaget Haworth. Utgaven inkluderer en artikkel av psykolog Odd Reiersøl og Diagnoseutvalgets leder Svein Skeid (bildet). Materialet utgis parallelt i bokform med tittelen Sadomasochism - Powerful Pleasures. “

SM og loven
SM eller sadomasochisme er lovlig i Norge så lenge det gis samtykke og ingen påføres betydelig skade. Det er straffbart å forlate noen i bondage, og man bør avtale stoppord, skriver advokat Halvor Frihagen (bildet). [LES MER]

En offisiell britisk Lovkommisjon, oppnevnt av innenriksdepartementet, foreslo i 1995, i kjølvannet av Spanner-saken, at sadomasochisme ikke skal være noe lovbrudd i Storbritannia. [READ MORE]

Kinseyinstituttet: 5-10 prosent bdsm-ere og fetisjister [LES MER]

Sexolog Vern L. Bullough: Bdsm er frivillighet, gjensidighet og likeverd [LES MER]

SM: Årsaker og diagnoser
- Jeg tror det vil være hensiktsmessig å forbeholde begrepet "perversjon" til overgrep og skadelige seksuelle aktiviteter uten gjensidig respekt, skriver psykolog Odd Reiersøl (bildet) i denne engelskspråklige artikkelen. [READ MORE]

DSM-IV-TR og parafiliene: Argumenter for avskaffelse. Av Charles Moser, Ph.D., M.D. og Peggy J. Kleinplatz, Ph.D. [READ MORE]

Transvestisk fetisjisme: Psykopatologi eller legeskapt fenomen? Av Charles Moser, Ph.D., M.D. og Peggy J. Kleinplatz, Ph.D. [READ MORE]

Er sadomasochisme en mental lidelse? Fra Kraft-Ebing til Carl Jung. Etter flere års studier foreslår Dorothy Hayden (bildet) en ny psykologisk tilnærming til BDSM. [READ MORE]

ReviseF65 støtter The National Leather Association og deres Domestic violence project
Forskjellen på SM og vold
Du finner resten av våre 350 artikler på vår site map her.

Menneskerettighets-linker Faglige linker

Spanner Trust arbeider for å endre britisk lov som etter Spanner-dommen i 1997 forbyr enkelte former for SM.


BVSM e.V. (Bundesvereinigung Sadomasochismus) samarbeider med ReviseF65 for å fjerne den tyske versjonen av landets fetisj- og sm-diagnoser.
BVSM-Archive: Vitenskapelig og historisk SM-bibliotek.
AK Psychology: Undergruppe av BVSM som diskuterer psykologi og sexologi-relaterte temaer.

SMart-Rhein-Ruhr e.V. støtter liksom BVSM ReviseF65 og arbeider for å redusere fordommer mot SM i samfunnet. SMart driver 15 SM-foreninger i 11 vesttyske byer.
BDSM-Library & Archive: Vitenskapelig SM-arkiv med materiale om DSM og ICD-10, medisin, psykologi, sosiologi, filosofi, kunst, historie og kultur, inkludert et arkiv over den tyske SM-subkulturen.

BDSM-Berlin e.V. samarbeider med norske LLH om å fjerne fetisj og sm-diagnoser fra ICD-10..

Der Papiertiger. Tysk online-leksikon over SM-termer.

Die Datenschlag-Chronik des Sadomasochismus.

National Coalition for Sexual Freedom (NCSF). Landsomfattende amerikansk SM-rettighetsorganisasjon.

Leather History Timeline. Visste du at både Jean Jacques Rousseau, kong Christian VII av Danmark, statsminister William Gladstone, Lawrence of Arabia og FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld var SM-ere? Av Tony DeBlase, skaperen av lærflagget og grunnleggeren av the Leather Archives & Museum.

The Leather Archives & Museum, lokalisert i Chicago, USA.

www.americanfetish.net støtter seriøs vitenskapelig forskning omkring SM og fetisjisme.

Encyclopedia of Human sexuality. Av Vern L. Bullough og Bonnie Bullough.

Leger og psykiatere om SM som en verdifull seksuell ytringsform og viktig del av den personlige seksuelle orientering. Engelsk tekst.

Kink Aware Professionals. Oversikt over fagfolk uten fordommer overfor sm/fetisj-gruppen. Omfatter også Europeiske psykoterapeuter, medisinere, advokater osv. .


Bilde:Kink against racism [LES MER]


Klikk på knappen for å donere penger til the ReviseF65. Du kan også sette inn beløp direkte på Diagnoseutvalgets konto nr 1822 19 28047. Adresse: ReviseF65/LLH, postboks 948 Sentrum, 0104 Oslo.


Diagnoseutvalgets mål er å avskaffe fetisjisme, sadomasochisme og transvestisk fetisjisme som sykdomsdiagnoser fra ICD-listen til Verdens Helseorganisasjon WHO.

Prosjektet er etablert med mandat fra LLH, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring. Samarbeidende organisasjoner er SLM-Oslo, SMil-Norge og Smia-Oslo.

Arbeidet støttes av Norsk Forening for Klinisk Sexologi, Homofile og Lesbiske Legers Forening, den internasjonale lesbe- og homseorganisasjonen ILGA Europa og den europeiske lærhomoorganisasjonen ECMC.

ReviseF65-komiteen består av SM/lær/fetisj-menn og kvinner, og representerer organisasjoner med lærhomoer, bi- og heteroseksuelle, så vel som fagfolk innen sexologi, psykologi og psykiatri.

ReviseF65 er ikke ansvarlig for innholdet i eksterne linker.